Πλατφόρμα Crowdfunding & Δωρεών Δήμου Καρπενησίου

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα crowdfunding για το Καρπενήσι.

Έξυπνο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων Δήμου Καρπενησίου

Μετατροπή του Πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων του Δήμου Καρπενησίου σε ενεργειακά αυτόνομο...
Θέλω να προσφέρω