Συμμετοχή ως εθελοντής σε δράσεις

  • Accepted file types: pdf.
    *Όλα τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου για σκοπούς επεξεργασίας των ενδιαφερόντων σας και εντοπισμού χώρων/επιλογών για εθελοντική προσφορά. Σε όλες τις περιπτώσεις διαφυλάττουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.