Πλατφόρμα Crowdfunding & Δωρεών Περιφέρειας Κρήτης

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα crowdfunding για το Καρπενήσι.