Πλατφόρμα Crowdfunding & Δωρεών Περιφέρειας Κρήτης

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τις δικές τους δράσεις και να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες crowdfunding για την ενίσχυση του σημαντικού έργου τους.

Πως συμμετέχω στις δράσεις

Για φορείς

Οι φορείς αξιοποιούν την πλατφόρμα για να απαντήσουν και να προωθήσουν μια δράση
με κοινωνικό - πολιτιστικό ενδιαφέρον

  1. Καταχωρώ το αίτημα του οργανισμού στη πλατφόρμα
  2. Λαμβάνω οδηγίες από την ομάδα υποστήριξη της πλατφόρμας για το σχετικό περιεχόμενο που απαιτείται από την πλατφόρμα (π.χ τίτλος / περιγραφή δράσης κλπ)
  3. Η δράση μου δημοσιεύεται στην πλατφόρμα!

Για πολίτες

Οι πολίτες αξιοποιούν την πλατφόρμα για να συμμετέχουν σε μια δράση προσφέροντας
σε κοινωνικό - πολιτιστικό επίπεδο

  1. Ενημερώνομαι για τις δράσεις φορέων/οργανισμών που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα
  2. Επιλέγω τη δράση που επιθυμώ να στηρίξω και τον τρόπο προσφοράς μου (εθελοντική εργασία, οικονομική προσφορά)
  3. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, λαμβάνω ενημερωτικό e-mail
  4. Η Περιφέρεια, μέσω της πλατφόρμας, δημοσιεύει τις σχετικές δαπάνες καθώς και τα αποτελέσματα παράλληλα με την υλοποίηση της κάθε δράσης!