Πλατφόρμα Crowdfunding & Δωρεών Περιφέρειας Κρήτης
Η Πλατφόρμα Crowdfunding της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο ξεκίνημά της, είναι από τις πρώτες του είδους της στην Ελλάδα. Το δημόσιο Crowdfunding αναπτύσσεται σε Ευρώπη και Αμερική. Δεν είναι ιδιωτικό Crowdfunding. Σκοπός δεν είναι η υποκατάσταση της χρηματοδότησης από τη δημόσια διοίκηση ή/και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών, ενδυναμώνει τη δημοκρατία και τους θεσμούς της με τις επιλογές των πολιτών να συμβάλλουν σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα της Περιφέρειας με κοινωνικό, πολιτισμικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, να προτείνουν δράσεις για υλοποίηση, να γίνουν εθελοντές/ντριες.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για επικείμενο νέο περιεχόμενο στην Πλατφόρμα.

Η συμμετοχή σας θα κρίνει την πραγματική της αξία!
[go_portfolio id="ergaall1"]